Praktisk info

Kontakt meget gerne klinikken via internettet.

Du kan spare meget tid, hvis du foretager tidsbestilling, receptfornyelse og får svar på foretagne undersøgelser ved at benytte adgangen via denne hjemmeside. Det er nemt og bekvemt og kan foregå på alle tider af døgnet.
Lægen har telefontid hverdage kl. 8.00-9.00, tlf: 86420415
Telefontiden er til kortere samtaler, spørgsmål og rådgivning samt svar på blodprøver og andre undersøgelser. Spørgsmål, som ikke kan afklares ved en kort telefonsamtale, henvises til en konsultation i klinikken.  Brug ikke lægens telefontid til receptfornyelser og ikke akut tidsbestilling.
Sekretæren træffes dagligt fra 9 til 14.
Receptfornyelse & tidsbestilling ved sekretæren er bedst mellem kl. 10.00-12.00, tlf.: 86420415.
Vanedannende medicin kan ikke fornyes hos sekretæren.
Sekretæren giver ikke svar på undersøgelser og blodprøver.Konsultation i klinikken
Mandag-torsdag 9.00-15.00, onsdag dog til kl. 17.00; fredag kl. 9.00-12.00 (efter aftale).

Konsultationer afvikles efter tidsbestilling. Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat 10-15 min. til en konsultation.

Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid hos lægen en anden dag. Det er således ikke muligt selv at reservere ”dobbelttid” ved bestilling af tidsaftaler.

Spørger sekretæren om årsagen til henvendelsen, er det netop for at sikre det bedst mulige forløb af konsultationen.
Ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, operationer, , samtaleterapi, større forsikrings attester (fortæl hvad den hedder) og lignende afsættes ofte ekstra tid.

Senkonsultation
Hver onsdag kl. 15.00-17.00. Senkonsultation er et tilbud til de patienter, som har svært ved at komme i den almindelige åbningstid.

Sygebesøg
Lægen kommer på sygebesøg, når patienten af medicinske årsager ikke kan komme til konsultation.

Hvis sygdommen tillader det, vil det altid være bedst at komme i konsultationen, fordi undersøgelsesmuligheder og udstyr her, giver mulighed for en mere præcis undersøgelse og behandling. Lægen må ikke ifølge overenskomsten med Den offentlige sygesikring komme på sygebesøg, blot fordi det er mest bekvemt for patienten.

Fravær

Hverdage fra kl 14-16 og fredag fra kl 12-16 vil telefonen være lukket. I dette tidsrum vil der på telefonsvareren være oplsyning om, hvem der er stedfortræder ved akut sygdom.

Konsultationen vil være lukket i dage eller uger i forbindelse med ferie eller lægefaglige kurser.
Vi vil bestræbe os på i god tid at varsle patienterne ved annoncering i dagspressen og på denne hjemmeside. Der vil som til hverdag på telefonsvaren blive oplyst, hvem du kan ringe til i lægens fravær.

Telefonsvarer
Hvis vi ikke har mulighed for at tage telefonen kan der være indtalt et telefonnummer til akutte sygdomstilfælde, så du altid kan få fat i lægen, hvis du er syg. Der er ikke mulighed for at indtale beskeder på telefonsvaren.
Vi har fået et nyt telefonsystem med køfunktion, hvilket sikrer at dem, der ringer først, kommer først igennem og, at man altid er sikker på at komme igennem, når man først har ringet op.

Receptbestilling
Nyordination af medicin foregår i konsultationen. Genbestilling kan foregå telefonisk, hvis dette er aftalt med lægen.

Stærk smertestillende medicin og sove- eller nervemedicin skal fortrinsvis fornys i konsultationen, eller telefonisk hos lægen i telefontiden mellem kl 8 og 9.

Det er også muligt at forny recepter (dog ikke vanedannende medicin) via denne hjemmeside. Se menupunktet “Tider/Recepter/Email”. Alle oplysninger er krypterede. Bestil i god tid, beregn en ekspeditionstid på optil 2 arbejdsdage.

Prøvesvar
Forespørgsler om prøvesvar kan ske telefonisk kl. 8.00-9.00, eller ved at sende en mail til klinikken. Vi kan så sende en mail til dig, når prøvesvaret foreligger, hvis det er aftalt på forhånd.

Kontakt via hjemmesiden
Det er muligt at stille enkle spørgsmål til lægen via hjemmesiden. Man skal starte med at trykke på menupunktet “Tider/Recepter/Email” og oprette sig som bruger. Derefter kan man logge sig på og skrive til lægen.

Det er ligeledes muligt at forny recepter & bestille tid via hjemmesiden. Man skal oprette sig som ovenfor under menupunktet “Tider/Recepter/Email”.

Kontakt via hjemmesiden kan ske hele døgnet, men der kan først forventes svar efter op til 3 arbejdsdage. Mail systemet er kun velegnet til problemer, der kan klares med enkle klare svar. Forespørgslerne bedes også være korte og så præcise som muligt.

 
HUSK SYGESIKRINGSKORT VED ALLE HENVENDELSER I PRAKSIS

Sygesikringskortet er beviset for, at man har ret til vederlagsfri behandling hos lægen og erstatter patientens kvittering for kontakt med lægens klinik, når det indlæses i vort edb-system.

Ved indlæsning i vores EDB-system opretter Sygesikringskortet også nye patienter automatisk, ligesom allerede eksisterende patienters eventuelle adresse- og navneændringer ajourføres.

Det er derfor vigtigt, at sygesikringskortet medbringes ved hver henvendelse i klinikken. Børn skal benytte eget sygesikringskort – det er således ikke tilstrækkeligt at indlæse forældres sygesikringskort.

 

Hvilke oplysninger har lægen om dit helbred?
Lægen har pligt til at føre journal over sit arbejde. Hos os føres et notat i edb-journalen efter hver kontakt.

Vore journalsystem hedder Medwin og er et moderne journalsystem, som kan kommunikere med sygehuse, apoteker, laboratorier, speciallæger m.m. Vi modtager stort set alle undersøgelsesresultater og svar fra sygehusene efter indlæggelse og ambulant behandling via EDB.

Ved hjælp af EDB kan vi opfylde vores mål om, at langt de fleste henvisninger til sygehus, speciallæger m.m. er ekspederet, inden patienten forlader konsultationen.

Enhver har ret til indsigt i egen journal. Lægen har derimod ikke adgang til andre praktiserende lægers notater. Loven siger, at patienten skal godkende fremsendelse af lægelige oplysninger til den praktiserende læge.

 

Vedrørende betaling af vacciner etc.
Betaling af vacciner m.m. kan gøres med kontant betaling, og vi modtager de fleste dankort.

Se menupunktet “Vaccinationer & Priser”.

Ved lægeskift
Ved lægeskifte modtager den nye læge ikke automatisk journal fra den tidligere læge, idet dette ligeledes kræver patientens accept. Nytilmeldte patienter bedes derfor meddele os, hvis man ønsker, at vi skal modtage tidligere journaloplysninger.

Hvordan aflønnes lægen?
Den praktiserende læge er selvstændigt erhvervsdrivende. Praktiserende Lægers Organisation har imidlertid indgået en aftale med Sygesikringen, således at befolkningen sikres den nødvendige lægehjælp på favorable økonomiske vilkår. Aftalen indebærer, at de praktiserende læger er honoraraflønnede.

Det vil sige at f.eks. en konsultation honoreres med et fast beløb. Andre aftalte sundhedsmæssige ydelser honoreres ligeledes med et fast beløb. Herudover modtager lægen et mindre grundbeløb pr. tilmeldt patient.

Ud af de samlede honorarer afholder lægen selv samtlige udgifter til drift af klinikken. Det drejer sig bl.a. om husleje, telefon, bil, instrumenter, løn til personale, efteruddannelse, faglitteratur, EDB, diverse skatter og afgifter – kort sagt alle de udgifter, som ethvert andet privat firma har.

Alt andet lægearbejde end det, som er aftalt med Sygesikringen, betales af den, som ønsker arbejdet udført – det er typisk den enkelte patient, forsikringsselskab eller arbejdsgiver.

Det drejer sig f.eks. om attester til kørekort, sygeeksamensattester m.m. Rådgivning og vaccination i forbindelse med udlandsrejser betales også af patienten.

 

Afbudspolitik
Man kan altid ringe og aflyse en forudbestilt tid. Dette kan selvfølgelig også mailes til klinikken.
En udeblivelse fra en fast tid kunne havde været brugt til en akut syg patient.